Ubezpieczenie jest integralną częścią procesów usuwania lub dostarczania ładunku. Ubezpieczenia zapewnia w wypadku nieprzewidzianych okoliczności, że otrzymasz część lub całość wartości dóbr, które był przemieszczane. Nieszczęśliwy wypadek czy katastrofa naturalna - wszystko może uszkodzić twoje cenne dobra.

Nasze ubezpieczenie ładunku i rozwiązania związane z zapobieganiem stratom chronią twoje dobra podczas transportu. Ubezpieczenie ładunku pokrywa utratę i/lub uszkodzenie podczas transportu z jednego punktu do drugiego. Polisy są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie może dotyczyć wszystkich form ryzyka lub tylko niektórych.